Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Deze training is vooral opgezet voor mensen die werkzaamheden op en langs wegen uitvoeren. Er wordt echter ook informatie gegeven die leidinggevenden nodig hebben door het organiseren van de veiligheidsaspecten bij de weg­werkzaamheden. De training is gericht op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Er worden hoofdzakelijk eenvoudige wegafzettingen behandeld, die door de uitvoerende zelfstandig geplaatst kunnen worden. De training wordt zo praktisch mogelijk ingevuld, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gevaren waaraan men in de praktijk dagelijks blootstaat. Ook wordt uiteengezet wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe hieraan uitvoering gegeven moet worden. De te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom worden gebaseerd op de herziene Publicatie 96B van het CROW. Autosnelwegen worden in deze lesstof niet behandeld.

Indien de opdrachtgever verkeersborden en afzettingsmateriaal beschikbaar stelt zullen deze tijdens de training gebruikt kunnen worden als praktijk materiaal.

Inhoud

1.Verkeersborden en afzettingsmateriaal.
2. Basisinformatie tijdelijke verkeersmaatregelen.
3. Keuzeproces tijdelijke verkeersmaatregelen.
4. Tijdelijke verkeersmaatregelen bij specifieke omstandigheden.
5. Signaalkleding
6. Omgaan met calamiteiten.
7. Aandachtspunten bij het gebruik van machines.

Afsluiting

Na afloop van de training wordt een theorietoets afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vraag

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

 
 
 
 
 
 

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Lading Zekeren E-learning

  Denekamp

  31-05-2024

  Digitale tachograaf en boordcomputers E-learning

  Denekamp

  03-06-2024

  Actualisering kennis en vakbekwaamheid E-learning

  Denekamp

  07-06-2024