Subsidiemogelijkheden

Er zijn kosten verbonden aan de subsidie aanvraag van de SOOB:

Dit zijn de kosten die gemaakt worden wanneer er een extern examenbureau ingezet moet worden.

● Heftrucktrainingen
● Autolaadkraan trainingen

Graag informeren wij u meer over:


SFH (Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie)
Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie kent al geruime tijd een scholingssubsidieregeling. Hiermee kunt u als werkgever een deel van de kosten van bedrijfs- of functiegerichte scholing van uw werknemers door het Sociaal Fonds vergoed krijgen.

OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf)
OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Goed geschoolde vaktalenten geven de branche immers een kwaliteitsimpuls. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek van welke regeling u gebruik kunt maken!

STOOF (Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche)
De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Het opleiden van flexkrachten is van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn. Flexorganisaties kunnen een beroep doen op STOOF voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie.

OOM (Opleiding en Ontwikkeling Metaalbewerking)
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Via OOM kunnen bedrijven en werknemers in de metaalbewerking financiële bijdragen ontvangen voor scholing en ontwikkeling.

SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer)
In de sector Transport & Logistiek is de vraag naar goed geschoolde medewerkers altijd actueel. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven. SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. VTL verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.

SFB (Scholingsfonds Bouwnijverheid)
Het belang van scholing is groot in de bedrijfstak. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor deBouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

FCB (Fonds Collectieve Belangen)
FCB staat voor Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie en behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in deze branche.
Iedereen die in de Vleesindustrie werkt kan de opleidingssubsidie van het Fonds Collectieve Belangen Vleessector (FCBV) ontvangen voor de trainingen bij Trucktraining Twente. De werkgever moet dan wél onder de CAO vallen. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden door het bestuur van het (Scholings)fonds vastgesteld.

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

Nascholing Code 95

Zeer ervaren docenten

Gecertificeerde opleidingen

Subsidies mogelijk

Pakket op maat

Opleidingen in heel Nederland

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Actualisering kennis en vakbekwaamheid E-learning

  Denekamp

  19-07-2024

  Heftruck

  Denekamp

  19-07-2024

  Digitale tachograaf en boordcomputers E-learning

  Denekamp

  20-07-2024

  EHBO

  Denekamp

  21-09-2024