Privacy Statement

Privacy Statement


Inleiding

Trucktraining Twente verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van de gegevens.

Trucktraining Twente doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom gaan wij ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Trucktraining Twente zal zich altijd houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Trucktraining Twente verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. In ieder geval zorgt Trucktraining Twente ervoor dat wij:

Waarvoor we persoonsgegevens verwerken:

Ten behoeve van de volgende doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen:

Trucktraining Twente werkt enkel en alleen met persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorgende of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Trucktraining Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekken aan derden:

De gegevens, die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Trucktraining Twente de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies:

Sommige delen van de website van Trucktraining Twente kunnen cookies bevatten. Trucktraining Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die Trucktraining Twente gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Beveiliging:

Trucktraining Twente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen. Tevens maakt Trucktraining Twente gebruik van beveiligingscamera’s. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Trucktraining Twente van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. Trucktraining Twente kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan zouden wij dat natuurlijk erg vervelend vinden. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen:

Trucktraining Twente heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement van Trucktraining Twente. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Indien u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via ursula@trucktrainingtwente.nl.

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

 
 
 
 
 
 

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Actualisering kennis en vakbekwaamheid E-learning

  Denekamp

  19-07-2024

  Heftruck

  Denekamp

  19-07-2024

  Digitale tachograaf en boordcomputers E-learning

  Denekamp

  20-07-2024

  EHBO

  Denekamp

  21-09-2024