Zoek cursus

Opleidingen code 95

Wij bieden een passende nascholing voor code 95 aan
die eventueel ook via e-learning gevolgd kan worden. Het is belangrijk dat u na iedere bijscholing controleert of deze ook is bijgeschreven bij het CBR. Onder de link opleidingen vindt u de trainingen die wij verzorgen  en welke trainingen er nu gepland staan.

Bekijk onze opleidingen van Code95

  1. Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Coronavirus

Voor nieuws dat gerelateerd is aan het coronavirus kunt u onze website bezoeken: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/meest-gestelde-vragen-coronavirus.htm

. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Op 23 mei 2020 treedt een nieuwe Europese richtlijn inwerking. Deze richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn vakbekwaamheid bestuurders op een aantal punten.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018L0645De wijzigingen zullen op z’n vroegst per 1 oktober 2020 in Nederland ingaan. Het gaat onder andere om:

-Het terugdringen van het aantal ADR uren:

In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat ADR voor maximaal 14 uur kan meetellen, ongeacht of het om een initiële of een verlengingscursus gaat. Zijn er vóór 1 oktober 2020 meer ADR-uren gevolgd? Dan blijven deze gewoon geldig.

-Het opknippen van cursussen:

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat dagdelen op aaneengesloten dagen moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en e-learningscursussen is dit problematisch. Voor deze varianten wordt een oplossing gezocht. Mocht dit onverhoopt tóch niet lukken en moeten ook opgeknipte praktijktrainingen en e-learningscursussen op aaneengesloten dagen plaatsvinden? Dan zal de specifieke regelgeving op dit betreffende thema met een redelijke termijn worden uitgesteld ná 1 oktober 2020.

-Het maximeren van het aantal uren e-learning:

Per 35 uur nascholing mag straks nog 12 uur e-learning gevolgd worden. Het CBR is onlangs gevraagd om samen met de sector hier een invulling aan te geven. Er is in dit kader een werkgroep opgericht, met daarin o.a. een delegatie vanuit de Klankbordgroep nascholing. Als de werkgroep haar taak heeft afgerond informeren wij jullie hier graag over.

-Variatie binnen de nascholingscyclus:

De hierboven genoemde werkgroep zoekt ook een oplossing om méér variatie binnen de nascholingscyclus te verplichten, om te voorkomen dat er viermaal dezelfde cursus gevolgd kan worden.

Vervallen vrijstelling chauffeurs geboren voor 1 juli 1955

Inmiddels is duidelijk dat de geplande wetswijziging om codes 95 ongeldig te verklaren niet op 1 april 2020 inwerking treedt. De specifieke doelgroep wordt hierover op korte termijn vanuit het ministerie van IenW geïnformeerd. Wanneer gaat de wetswijziging wel in? Dat is nog niet bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-met-automatisch-toegekende-vakbekwaamheid-code-95-vervangen-of-vernieuwen

Informatie over Praktijktoetsen en nascholingscursussen

De rijopleidings- en mobiliteitssector staat klaar om op korte termijn weer aan de slag te gaan. De afgelopen weken is door ondergetekende partijen nauw en eendrachtig samengewerkt aan scenario’s en protocollen om op korte termijn de dienstverlening te hervatten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften want de veiligheid en gezondheid van onze klanten, rijinstructeurs en examinatoren staat voorop.

Dat betekent dat in een eerste fase gestart zou kunnen worden met theorie-examens, zowel voor de particuliere (auto, motor, bromfiets), als de beroepssector. Ook praktijklessen- en examens voor motor en bromfiets kunnen dan op een veilige manier worden afgenomen. In al deze gevallen kunnen partijen namelijk relatief gemakkelijk de 1,5 meter afstand en de randvoorwaardelijke hygiëne- en gedragsprotocollen in praktijk brengen.

Opheffen beroepsverbod

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het algemeen beroepsverbod op rijlessen, dat sinds 23 maart met onze steun van kracht is, wordt opgeheven. Wat ondertekenaars betreft is zowel bij theorie-examens als bij praktijklessen en -examens voor bromfiets en motor geen sprake van contact binnen anderhalve meter. Daarom zou dit niet langer als contactberoep gekwalificeerd hoeven te worden en kan het algemeen beroepsverbod vervallen.

Theoretische nascholingscursussen

Tegelijkertijd vraagt de sector om de theoretische nascholingscursussen (voor code 95) voor beroepschauffeurs te mogen hervatten. Ook hier kunnen voorzieningen worden getroffen om afstand tot elkaar te houden op de cursuslocatie.

Fase 2

Voor fase 2 wordt nu samen met TNO (in het Coronalab) en de RDW onderzocht hoe rijlessen en praktijkexamens in gesloten voertuigen (auto, vrachtauto, bus, tractor) op een veilige en werkbare manier kunnen worden uitgevoerd. Er vinden tests plaats met fysieke aanpassingen in het voertuig in combinatie met hygiëne- en gedragsprotocollen. Dit wordt op korte termijn afgerond. Daarna kunnen bij een positieve uitkomst de rijlessen en rijexamens op een veilige manier worden hervat. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voor rij-instructeurs en voor de praktijktrainingen nascholing (en theoretische nascholing met een component in het voertuig).

Trucktraining Twente

Voor uw gecertificeerde trainingen

Over code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

Trucktraining Twente biedt een uitgebreid trainingsprogramma aan dat voldoet aan de EU-richtlijn met betrekking tot de 35 uur verplichte nascholing van beroepschauffeurs. De nascholing code 95 zorgt voor een hogere verkeersveiligheid, lagere kosten voor uw transportbedrijf en minder negatieve milieu-effecten. 


Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

Nascholing Code 95

Zeer ervaren docenten

Gecertificeerde opleidingen

Subsidies mogelijk

Pakket op maat

Opleidingen in heel Nederland

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  ADR verlenging

  Enschede

  21-08-2020

  ADR-certificaat basis

  Enschede

  21-08-2020

  VCA - VOL

  Denekamp

  22-08-2020

  VCA Basis

  Denekamp

  22-08-2020

  EHBO/BHV

  Denekamp

  03-10-2020